Aplikácie WebJET DSK

 
 Aplikácia Popis aplikácie

Adresár

Adresár je centrálnym úložiskom interných aj externých kontaktov na jednom mieste. Prehľadné vyhľadávanie v definovanej skupine kontaktov vám umožní prístup ku kontaktu rýchlo za pár klikov.

Archív súborov Aplikácia pre manažment súborov a ich verzionovanie na jednom mieste. Umožňuje nastavovať aj publikovanie súborov do budúcna a jednotlivé súbory zaradiť do kategórií a priradiť ich k produktom.
Audit Evidencia zmien v systéme WebJET, umožňuje vyhľadávanie v auditných záznamoch podľa dátumu a času, typu udalosti, autora a popisu.
Captcha verifikácia Aplikácia pre zobrazenie Captcha verifikácie obrázku vo formulároch.  Umožňuje integrovať aj Invisible Captcha systém od Google.
Cookiebar Vložte si do stránky preddefinovú cookies lištu, kde návštevník potvrdí súhlas s ukladaním cookies v jeho počítači. Odporúčame vložiť túto aplikáciu do pätičky, aby sa automaticky zobrazila na každej stránke. Po potvrdení súhlasu návštevníkom sa znova zobrazí po 30 dňoch.
Číselníky Aplikácia Číselníky umožňuje vytvárať pomenované typy číselníkov, do ktorých je následne možné ukladať rôzne údaje (napr. zoznam okresov). Typy a dáta číselníkov je tiež možné exportovať a importovať pomocou .xls súboru. Čiselník môžete použíť v aplikácii Formuláre alebo nastaviť výberové možnosti pre volné polia vo web stránke, alebo ich využiť v zákazníckej implementácii.
Dátum a čas Vloží do stránky dátum a čas, ktorý sa bude aktualizovať pri každom zobrazení stránky.
Dátum a meniny Umožní vám vložiť do stránky aktuálny dátum, meniny prisluchajúce k danému dňu alebo záznam sledujúci dátumy zmien webstránky.
Diskusia Aplikácia Diskusia (fórum) umožňuje do stránky vložiť jednoduchú diskusiu pod článkom, alebo samostatné diskusné fórum s možnosťou vytvárania tém. Diskusnému fóru môžete nastaviť vlastnosti ako spôsob usporiadania príspevkov, spôsob stránkovania a pre fórum nastaviť aj časové obmedzenie pre zmazanie príspevku.
Disqus komentáre Vložte službu Disqus komentáre do vašej webstránky. Pred vložením do stránky si zdarma zaregistrujte účet na http://www.disqus.com, cez ktorý budete môcť nastavovať ďalšie možnosti diskusie.
Dotazníky Vytvorte si dotazník, položte otázky, určite správne odpovede a vložte ho do stránky. Dotazník bude po vyplnení používateľom automaticky vyhodnotený a zobrazí správne odpovede.
Emotikony Umožňuje do stránok vkladať obrázky smajlíkov (emoticon).
Export noviniek Aplikácia umožňuje exportovať zoznam noviniek alebo článkov zo zadaného adresára vo formáte RSS alebo JSON (napr. pre mobilnú aplikáciu). Exportu definujte URL adresu na ktorej bude export dostupný, formát (json alebo RSS), počet exportovaných položiek, ID adresárov s novinkami/tlačovými správami, spôsob usporiadania a typy stránok (aktuálne, archívne, budúce).
Facebook komentáre Cez Facebook komentáre môžu návštevníci stránky vyjadriť svoj názor pridaním príspevku do diskusie pomocou profilu na Facebooku.
Facebook Like Box Aplikáciu Facebook Like Box umožňuje propagovať vašu Facebook stránku (nedá sa použiť na skupiny a osobné profily). Aplikácia zobrazí príspevky na nástenke a zoznam priateľov stránky.
Facebook Like tlačidlo Facebook Like/share tlačidlo umožňuje nastaviť "Páči sa mi" alebo zdieľať obsah stránky s priateľmi návštevníka stránky.
Formulár ľahko Aplikácia Formulár ľahko slúži na jednoduchú tvorbu formulárov. Výhoda je v jednoduchosti vytvorenia formuláru vkladaním predpripravených vstupných polí s možnosťou zadania vlastného názvu poľa, označenia povinnosti vyplnenia a nastavenia textu tooltipu (vysvetlivky). S výstupným HTML formátom sa autor formuláru nemusí zaoberať, je predpripravený podľa dizajnu webu pre jednotlivé typy vstupných polí. 
Formuláre Aplikácia Formuláre slúži na pokročilú tvorbu a správu formulárov. Každá web stránka môže obsahovať formulár, ktorý návštevník vyplní. Môžu to byť žiadosti o pracovné miesto, kontaktný formulár a podobne. Vyplnený formulár sa odošle na definované email adresu, pričom v email správe formulár vyzerá rovnako ako na web stránke. Je možné ho vytlačiť a ďalej spracovať. Naviac, všetky formuláre sa ukladajú do databázy v administrátorskej časti Web JET a je možné sa k nim kedykoľvek vrátiť. Položky vo formulároch je možné usporadúvať podľa ľubovoľného stĺpca a exportovať do programu MS Excel.
Fotogaléria Aplikácia fotogaléria umožňuje jednoduchým spôsobom vytvárať galériu fotografií. Obrázky z digitálneho fotoaparátu stačí hromadne nahrať do fotogalérie a WebJET automaticky fotografie zmenší na požadovaný formát. Ku každej fotografii viete pridať krátky a dlhý popis a meno autora.
Google vyhľadávanie Prostredníctvom tejto aplikácie si môžete do vašej stránky umiestniť aj vyhľadávacie pole Google pre vyhľadávanie na vašom webe s využitím Google indexu.
Jednoduchý dokument manažment Modul Dokument manažment / Legislatíva umožňuje spravovať dokumenty priamo z prostredia web stránky. Umožňuje vyhľadávať, nahrávať, kategorizovať a určovať práva na dokumenty. Podľa prístupových práv umožní dokument editovať, prezerať alebo úplne zneprístupniť.
Kanban Zobrazenie tiketov v Helpdesku vo forme Kanban kariet.
Mapa stránok Vloží do stránky aplikáciu Mapa stránok, ktorá automaticky generuje zoznam dostupných adresárov a stránok. Mapa sa generuje automaticky na základe stromovej štruktúry. Adresárom a web stránkam je možné nastaviť, či sa majú zobrazovať, alebo nie (hodnota sa použije rovnako pre menu aj mapu stránok).
Mazanie dát Aplikácia na retenciu starých dát umožňuje vymazať staré štatistiky (návštevnosť stránky), odoslané emaily, zaznamenané dáta monitoringu servera, históriu prehľadávaných webstránok a auditných záznamov.
Médiá Umožňuje k webstránke pripojiť zoznam médií (súborov, obrázkov, multimédií) a tie následne zobraziť na webstránke vo forme zoznamu. Môžu to byť napr. súvisiace odkazy, súbory na stiahnutie, pripojené video súbory, atď.
Menu Vloží do stránky navigačné menu (hlavné menu, alebo ľavé menu na web stránke). Menu sa generuje automaticky na základe stromovej štruktúry web stránok. Adresárom je možné nastaviť spôsob zobrazenia v menu (zobraziť/nezobraziť).
Monitoring stavu serveru Zobrazovanie grafov a údajov záťaže servera - využitia pamäte, počtu aktívnych session, počtu cache objektov a počtu databázových spojení.
Novinky Cez aplikáciu Novinky môžete vytvoriť zoznam webstránok. Vyberiete si dizajn, spôsob usporiadania, filtračné ktiréria a adresár z ktorého sa zoznam má načítať. Vysledkom je zobrazenie napr. noviniek, tlačových správ, zoznamu blog príspevkov atď.
Odkazy na sociálne siete Vloží do stránky ikony s odkazmi na sociálne siete Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Flickr atď.
Odporúčania Vložte si do stránky aplikáciu zobrazujúcu odporúčania vašich zákazníkov vo forme mena, fotografie a textu. Aplikácia zvýši dôveryhodnosť vašej stránky a potencionálneho zákazníka uistí o kvalite vašich služieb.
Online editor obrázkov Integrovaný editor obrázkov umožňuje meniť veľkosť obrázkov, rotovať ich, či orezávať priamo v prehliadači. Ak potrebujete spraviť rýchlu zmenu v obrázku, viete to vykonať priamo v prehliadači vo WebJETe.
Otázky a odpovede (FAQ) Frequently Asked Questions - čato kladené otázky. S touto aplikáciou môžete vytvárať otázky a odpovede a vkladať ich do skupín. Následne tieto otázky a odpovede vkladáte na webstránky. Táto aplikácia vie tiež zbierať otázky návštevníkov z kontaktného formulára, cez ktorý im potom môžete odpovedať.
Poslať správu Umožňuje poslať správu inému administrátorovi a integráciu odosielania správ do webstránky (napr. vrámci LMS odosielanie správ medzi tútorom a študentom).
Pracovný kalendár Umožňuje viesť si pracovný kalendár s možnosťou prepojenia výkazov na tickety z aplikácie Helpdesk. V kalendári je možné požiadať o dovolenku, lekára, homeoffice, atď.
Predpripravené bloky Umožňuje vkladať do stránky predpripravené bloky (HTML objekty). Napr. tabuľka a text, kontaktný formulár, troj stĺpcový text.
Presmerovania stránok a domén Umožňuje nastavovať presmerovania URL adries a celých domén. Pre URL adresy je možné nastaviť starú a novú adresu a presmerovací kód. Pre domény pôvodnú a novú doménu a URL adresu presmerovania a protokol (http, https).
Prihlásenie návštevníka Zobrazí na stránke možnosť prihlásenia a registrácie návštevníka. Je možné zvoliť aké údaje má obsahovať registračný formulár (napr. meno, priezvisko, adresa, email, heslo). Návštevníci sa registrujú do používateľských skupín, ktorým je možné nastaviť režim schvaľovania.
Slovník V aplikácii definujete výraz a jeho vysvetlenie. Každý výraz je možné vložiť do skupiny. Skupina môže reprezentovať jazykovú mutáciu alebo sekciu webstránky. Vo web stránke môžete označiť slovo/výraz a nastaviť zobrazenie jeho vysvetlenia. Po prechode myši ponad slovíčko sa následne zobrazí jeho vysvetlenie/definícia.
Správa používateľov V správe používateľov môžete komplexne nastavovať oprávnenia používateľov na jednotlivé aplikácie, prístupové práva na súborový systém a časti web sídla. Môžete vytvárať skupiny používateľov a nastaviť skupinové práva. Okrem administrátorov (redaktorov) aplikácia spravuje aj registrovaných návštevníkov web sídla a emailové skupiny. Používateľov je možné importovať aj exportovať vo formáte XLS.
Správa šablón Umožňuje definovať priradenie hlavičiek, pätičiek, menu, CSS štýlov k fyzickým JSP súborom s HTML kódom dizajnu stránok. Hlavička tak nie je v HTML kóde napevno ale sa ľahko dá upraviť. Šablón je možné definovať ľubovoľné množstvo (napr. hlavná stránka, podstránka) a limitovať ich zobrazenie podľa adresárovej štruktúry (napr. šablóna pre novinky sa bude zobrazovať len v sekcii Tlačové správy).
Šifrovanie dát Touto aplikáciou pridáte podporu šifrovania dát pre aplikáciu Formuláre. Vygenerujete si šifrovací aj dešifrovací kľúč. Šifrovací kľúč nastavíte vo vlastnostiach konkrétnemu formuláru a týmto kľúčom sa budú šifrovať údaje v databáze. Pre zobrazenie dát zadáte dešifrovací kľúč s ktorým sa vám zobrazia dešifrované údaje. V databáze ale stále zostávajú zabezpečené šifrovaním.
Úlohy na pozadí Správa a definícia opakovaných úloh spúšťaných na pozadí (napr. sťahovanie XML súboru organizačnej štruktúry a jej import).
Video Vloží do stránky video z YouTube, Vimeo alebo nahratého video súboru. Umožní nastaviť veľkosť a vlastnosti prehrávania video súboru.
Vkladanie scriptov Aplikácia pre jednoduchšie vkladanie meracích kódov a iných scriptov do stránky. Scripty sa vkladajú podľa zvolených adresárov alebo stránok. Ľahko tak máte prehľad o tom, do ktorých sekcií sa vkladá ktorý script.
Vloženie dokumentu Aplikácia vám umožní priamo do stránky vložiť náhľad dokumentu typu doc,xls,ppt alebo pdf bez toho, aby si ho návštevník musel sťahovať do svojho počítača. Využíva službu Google Docs.
Vloženie HTML kódu Umožňuje vložiť HTML kód z externej webstránky, napr. Flickr fotoalbum.
Zoznam súborov a adresárov Vložením tejto aplikácie do stránky sa vám zobrazí zoznam súborov a podadresárov zo zadaného adresára na serveri. Viete tak jednoduchi pre zákazníkov sprístupniť zoznam súborov na stiahnutie.
Živý chat - Live chat 

Komunikujte s vašimi zákazníkmi naživo, priamo z webstránky. Pre využívanie tejto služby, sa musíte zaregistrovať na www.smartsupp.com. Po registrácií obdržíte Smarts Upp kľúč. Služba ponúka verziu zadarmo pre jedného operátora. Aplikáciu odporúčame vložiť do pätičky stránky, aby sa automaticky zobrazovala na každej stránke.

Benefity WebJET DSK

Kontakty
Zavolajte nám
Každý pracovný deň od 9:00 do 15:00
Napíšte nám
Zavoláme Vám